nieuws aanbiedingen
terug    

VERZEKERINGEN

VAAR VAKANTIE POLIS
Samen met Unigarant Verzekeringen is de Vaar Vakantie Polis ontwikkeld. Hierbij kan het 'eigen risico/borgsom' worden verzekerd (tot een maximum van € 2500) met een 'rest-eigen risico' van 15% van de borgsom. Deze nieuwe Vaarvakantiepolis bestaat uit vier delen: de annuleringsverzekering, de reisverzekering, een gevolgschade/waarborgsom dekking en een storm-, ijsgang- en mistdekking. U kunt deze ook afzonderlijk afsluiten.
Met alleen de annuleringsverzekering, of alleen reisverzekering is de borgsom dus niet verzekerd.
Storm-, ijsgang- en mistdekking is alleen geldig binnen: Nederland: alle binnenwateren van Nederland de aan Nederland grenzende zeeën. Europa: alle binnenwateren van Europa de bij Europa horende zeeën.
Gevolgschade/waarborgsom kan alleen worden afgesloten voor vaarvakanties
in Europa.
Europadekking omvat geografisch Europa (Rusland tot de Oeral en Kaukasus), IJsland, Madeira, de Azoren, de Canarische eilanden en alle niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee.
De premies voor de gevolgschadedekking/waarborgsom bedragen:
Huurprijs schip tot € 2.000,- : € 45, huurprijs schip v.a. € 2.000,- : € 95

KORTLOPENDE ANNULERINGSKOSTENVERZEKERING
Vaak boekt u een vakantie ruim van tevoren. Ook moet u dan een deel van de reissom betalen. Hoe vroeger u boekt, hoe groter het risico dat uw vakantie door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Erg vervelend natuurlijk. Met een annuleringsverzekering krijgt u de financiële schade door het annuleren van uw reis eenvoudig vergoed. En niet alleen als u uw reis moet annuleren voordat u vertrekt. Een annulerings-verzekering keert u ook geld uit als u uw reis door onvoorziene omstandigheden moet afbreken.

De premie bedraagt slechts 5% van de reissom. Dit percentage is inclusief de verschuldigde assurantiebelasting en exclusief € 5 poliskosten. Een zaakwaarnemer/plaatsvervanger of verzorger van uw huis kan worden meeverzekerd tegen een meerpremie van 1% van de reissom.

KORTLOPENDE REISVERZEKERING
U kunt bij ons een reisverzekering afsluiten die wij bij Unigarant onderbrengen. Een reisverzekering is onontbeerlijk voor uw reis. Met name de dekking voor buitengewone kosten is belangrijk als u in het buitenland iets overkomt of wanneer u plotseling wordt teruggeroepen bijvoorbeeld omdat een familielid
in de 1e of 2e graad in Nederland iets is overkomen. Daarnaast is het zaak dat u in het buitenland tegen kostprijs bent verzekerd voor geneeskundige kosten.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de dekkingsmogelijkheden en de daarbijbehorende premies.

Premie per persoon per dag Benelux Uitgebreid Garant Top
Benelux € 0,80
-
-
-
Europa
-
€ 1,05 € 1,45 € 1,75
Wereld
-
€ 1,95 € 2,35 € 2,65

Basisdekking Beleux Uitgebreid Garant Top
Bagage maximaal per persoon waarvan voor: € 2.000,-- € 2.000,-- € 3.000,-- € 4.000,--
- foto-, film-, en video-apparatuur en toebehoren € 1.000,-- € 1.000,-- € 1.500,-- € 2.00,--
- autoradio-/cassette/-cd apparatuur € 200,-- € 200,-- € 300,-- € 400,--
- mobiele telefoonapparatuur € 200,-- € 200,-- € 300,-- € 400,--

Op deze basisdekking is een uitbreiding mogelijk met:  
Avontuurlijke sporten en wintersport € 1,00 per persoon per dag
Geld € 0,50 per persoon per dag
Hobby- en sportuitrusting € 0,50 per persoon per dag

Onvoorziene uitgaven Benelux Uitgebreid Garant Top
Medische kosten        
in Nederland € 1.000,-- € 1.000,-- € 1.000,-- € 1.000,--
buiten Nederland kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs
hulpverlening ANWB Alarmcentrale kostprijs kostprijs kostprijs kostprijs
andere onvoorziene uitgaven kostprijs (met maxima) kostprijs (met maxima) kostprijs (met maxima) kostprijs (met maxima)

Ongevallen dekking Benelux Uitgebreid Garant Top
Geldig voor personen 16 t/m 70 jr.        
- bij overlijden € 25.000,-- € 25.000,-- € 25.000,-- € 25.000,--
- bij blijvende invaliditeit € 50.000,-- € 50.000,-- € 50.000,-- € 50.000,--
Voor personen van 0 t/m 15 en vanaf 71 jaar gelden afwijkende bedragen  

Poliskosten bedragen € 5,- per boeking.
De polisvoorwaarden kunnen wij op verzoek toezenden.

Ook een Doorlopende Reisverzekering kunt u via ons afsluiten.
Indien gewenst kunnen wij u informatie verschaffen en een aanvraagformulier toezenden.